Dansk-Egyptisk Selskab`s regnskab for efterårsmøde oktober. 2016

Dansk-Egyptisk Selskab`s regnskab for efterårsmøde oktober. 2016

 

Donationer:

 

Billetter (doneret af Mogens Reenberg)

 

Drikkevarer (doneret af Michael Bestawrous)

 

Honorar til sekretærarbejde og billetsalg, dækket af ØNH klinik ved SC.

 

Gave til foredragsholdere dækket af ØNH klinik ved SC.

 

 

 

Indtægter:

 

Billetsalg                                                                                                                   kr  1200

Netbank                                                                                                                     kr  2600

 

 

 

 

Indtægter totalt: kr  3800

 

 

Udgifter:

 

Leje af Øregårdssalen                                                                                               kr 1500

 

Traktement    (Kok Saeeed)                                                                                       kr 1200

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter totalt: kr 2700

 

 

Regnskab netto: kr  1100