Selskabets talsmand ??

I den senere tid har man på nettet kunnet læse om en person, der udgiver sig for at være talsmand for vort selskab. Selskabet vil i den forbindelse understrege at:  

Selskabet er at betragte som en selvstændig juridisk enhed.

Selskabet er ikke kommercielt. Selskabets formål er at udveksle kulturelle informationer om dansk og ægyptisk kultur- og åndsliv.  

Selskabets identitet, herunder navn og logo, er ukrænkeligt og beskyttet af dansk lov om ophavsret.

Selskabets aktiviteter er primært foredrag. Selskabets indtægter kommer fra billetindtægterne fra billetsalget til selskabets arrangementer, hvorefter selskabet aflægger årsregnskab.

Det ledende bestyrelsesmedlem er Samih Charabi; og øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Tim Jensen, Mette Winge, Jens Kähler, Susan Arum,  Michael Bastrous, Tarek Rifaat, Mustapha Kassem (Odense), Akmal Safwat (Århus) 

Ærespræsidenter: Professorerne Peter Balslev-Clausen og M. Nasser Kotby

Selskabet har ikke udpeget en talsmand og kender intet til den person, der udgiver sig for at være selskabets talsmand.