Fredag d. 1 Okt. 2010

Fredag d. 1. oktober 2010 på Gentofte bibliotek

 


Efterårsmøde i det Dansk-Egyptiske selskab, fredag den 1. oktober 2010, kl. 19:00
Mødets leder: Professor Peter Balslev-Clausen

I. Velkommen ved Maha Aziz

II. Siden sidst. Ved Samih Charabi: Selskabets hjemmeside, Ærespræsidenter, aktiviteter i Cairo, Odense og Århus. 10 min.

III. En danskers syn på Egypten. Ved Adjungeret Professor Christian Have. 45 min.

Christian vil tale om sit forhold til Egypten, som han betragter som sit andet fædreland, hvordan han blev involveret i åbningen af verdensbiblioteket

i Alexandria og hvordan han oplevede samfundsstrukturen samt måden at arbejde på i Egypten. Hans årlige dannelsesrejser til blandt andet Luxor,

ferier i Sharm el Sheikh og hans arbejde og de værdier, som han står for.

Christian Have blev i 2006 udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og i 2010

ved Institut for Virksomhedsudvikling og Ledelse ved Copenhagen Business School. Christian Have er kreativ direktør for

Have Kommunikation – et af Skandinaviens førende kommunikationsbureauer inden for sit felt.

Christian Have er med i forskellige forskningsprojekter under CBS for at lede de kommunikations- og ledelsesmæsssige

udfordringer indenfor den private og offentlige sektor.

Pause. 10 min.

IV. Religion i Danmark – i 1000 år men især i de sidste 30 år og i 2010. Ved Lektor Tim Jensen. 60 min.

Med vægt på nutidens Danmark tegnes et billede af det religiøse landskab med den altdominerende kristne folkekirke og de mange, men meget meget mindre,

andre religioner, også såkaldte verdensreligioner, islam inklusive, der er kommet til landet med indvandrere og flygtninge men også på anden vis.

Foredraget rummer tal og statistikker, men også noget om dansk religionspolitik, herunder procedure vedr. statslig godkendelse af religioner og

trossamfund, der – som det hedder – afviger fra folkekirken.

Tim Jensen, Associate Professor, General Secretary of IAHR, The International Association for The History of Religions

Tim Jensen er kendt og anerkendt offentlig debatør, Tim har tidligere holdt et succesfuldt foredrag i selskabet.

Pause 10 min.

V. Det nye museum i Cairo. Ved Mohey Garib. 15 min.

Mohey Garib er civilingenør, forfatter og koordinator for det egyptisk samfund i Danmark (ESD)

VI. Afsluttende bemærkninger ved Samih Charabi