Dansk-Egyptisk diplomatiske forbindelser

Disse interessante informationer vedr. den dansk-egyptisk diplomatiske forbindelser er modtaget fra

EMMA EMILIE HEIN NØRBALLE, udenrigsministeriet

Selskabet er naturligvis taknemlig for modtagelsen af disse historiske  oplysninger.

Kære Samih Charabi,

Tak for din e-mail af den 9. september 2012.

Protokollen har kontaktet forskellige kontorer i Udenrigsministeriet for at kunne besvare din forespørgsel, herunder dokumentationskontoret, som har oplyst, at det fremgår, at hofjægermester Harry Treschow fik titel af dansk gesandt i Egypten efter ophøret af det britiske protektorat i 1922. En form for dansk-egyptiske diplomatiske forbindelser ser dog ud til at gå tilbage til 1891, da vicomte Antoine Zogheb fik titel af kgl. agent og generalkonsul (forgængeren var kun generalkonsul).

Endvidere er følgende fremkommet vedrørende spørgsmålet om, hvornår Danmarks første ambassade i Egypten og Egyptens første ambassade i Danmark blev oprettet:

Danmark i Egypten

1920-1948 havde Danmark gesandtskab (svarer til en ambassade) i Kairo, dog med en afbrydelse 1926-28 da gesandten i Wien var sideakkrediteret i Kairo.

1948-56 var den danske gesandt i Athen sideakkrediteret i Kairo.

I 1956 ændredes den danske repræsentants titel til ambassadør, og gesandtskabet blev omdøbt til ambassade. Samtidig flyttede man tilbage til Kairo, hvor ambassaden har ligget siden.

Egypten i Danmark

Såvidt man har kunnet konstatere, var den første egyptiske gesandt i Danmark Mahmoud Hassan Bey, der blev anmeldt her i 1936, men havde bopæl i Stockholm.

I 1958 blev Mohammed Moheb Abdel Ghaffar udnævnt til ambassadør, og Den forenede arabiske Republik, som det dengang hed, oprettede ambassade i København (Nyropsgade). Handelsafdelingen lå dog fortsat i Stockholm.