Dansk-Egyptisk Selskabs efterårsmøde fredag d 2/10-2015, kl. 19.00.