Dansk-Egyptisk Selskabs Vintermøde fredag d 6/2-2015, kl. 19.00.

Dansk-Egyptisk Selskabs Vintermøde fredag d 6/2-2015, kl. 19.00.
Gentofte Bibliotek, Ahlmanns Alle 6
2900 Hellerup

Velkomst

I. Tegninger og Terror. Fortsat. Ved lektor, dr phil Tim Jensen.

Pause

II. Kampen om Nilens vand. Ved journalist Rasmus Raun Westh. Rasmus er en ung, dansk journalist, der har opholdt sig i Egypten & Etiopien. Han arbejder på et speciale om Nahda-dæmningen og den politiske krise omkring denne.

III. Herodot: Nilen er Egyptens gave/ Egypten er Nilens gave. مصر هبة النيل. Med udgangspunkt i den historiske bemærkning af Herodot vil ingeniør Hassan Nour Eldin fortælle om, hvor sandfærdig udtalelsen stadig er.

IV. Selskabets aktiviteter gennem de sidste 5 år. Ved Samih Charabi

NB: Af hensyn til mødets planlægning bedes mødedeltagerne melde sig til ved indbetaling af 100 kr. (50 kr. for studerende) på konto:
reg. nr.: 7670, konto nr.: 4712126
På forhånd tak og på gensyn.