Dansk-Egyptisk Selskabs vintermøde fredag d 5/2-2016, kl. 19.00.