Egyptiske læger i Danmark

Egyptiske læger i Danmark

Egyptian doctors in Denmark

Ved Samih Charabi

Min kilde er lægeforeningens medlemsregister samt personlig kontakt med alle levende kolleger og pårørende til en afdød kollega.  Alle kolleger har budt ideen velkommen, bortset fra en enkelt læge, som ikke var interesseret i at få sit navn med i oversigten.

Følgende er et resume:

17 egyptiske læger har eller har haft deres lægelige virke i Danmark fordelt på følgende specialer: diagnostisk radiologi, gynækologi, intern medicin, neuromedicin & neurokirurgi, ortopædisk kirurgi, oftalmologi, onkologi, oto-rhinolaryngologi, pædiatri, public health og urologi.

Den afdøde Dr Ahmed Wahba havde den ældste og længst karriere. Dr Wahba var født i Berlin i 1922 og graduerede fra Cairo Universitet i 1946 med udmærket karakter i embedseksamen. Dr Wahba var speciallæge i public health med en lang karriere i WHO. Hans sidste stilling var vice director i WHO`s regional office i København. Dr Wahba døde i København i en alder 72 år.

Den næsteældste er Dr Magdi Rizk, gradueret fra Cairo Universitet i 1964, speciallæge i neuromedicin & neurokirurgi i 1976. Dr Rizk havde Speciallægepraksis i Odense i perioden 1982-2005.

Den næste er Dr Fahmy A Youssef, gradueret fra Wien universitet i 1965, speciallæge i øjensygdomme i 1976. Han har i en lang årrække haft en øjenklinik i Vanløse.

De fleste læger er uddannet i Egypten og er gradueret fra følgende universiteter:

. 5 fra Cairo Universitet

. 7 fra Ein Shams Universitet

. 1 fra El Mansoura Universitet

. 2 fra Københavns Universitet

. 1 fra Wiens Universitet

. 1 Uoplyst

To læger har opnået doktorgrad fra henholdsvis Københavns Universitet og Århus Universitet ( Dr Samih Charabi og Dr Moustapha Kassem). Dr Moustapha Kassem beklæder en af de højeste stillinger i den akademiske verden som Professor ved Odense universitet.

Dr Akmel Safwat har en doktorgrad fra Cairo Universitet og er Overlæge, lektor på onkologisk afd. Århus Sygehus.

Dr Aza Khalil har en phd fra Århus Universitet og bliver speciallæge i Onkologi og radioterapi til oktober 09.

Dr Amal Boules har en master degree fra Ein Shams Universitet og er under uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Læge Ahmed Riad Gad er gradueret fra Ein Shams Universitet og er speciallæge i diagnostisk radiologi.

Læge, Heba Abu Rida er Cand. Med fra Ein Shams Universitet 1999 og er under uddannelse til speciallæge i pædiatri.

Læge Medhat Khattab er udover sit virke som speciallæge i ortopædkirurgi, politisk aktiv og medlem af Svendborg byråd for det konservative folk parti og er udpeget som kandidat til regions råd i region syd Danmark.

Læge Nagy Samuel er gradueret fra Ein Shams Universitet og er i gang med en kirurgisk uddannelse.

Læge Mohamed Khalil er kandidat fra Ein Shams Universitet og er i gang med uddannelse til speciallæge i gynækologi.

Læge Ibrahim Badawy, Cand. Pharm fra Alexandria Universitet og Cand. med fra Københavns Universitet. Arbejder med psykiatri.

Der er tre kvindelig egyptiske læger Amal Boules,  Aza Khalil og  Heba Abu Rida

Følgende er en oversigt over de respektive læger

.  Anwar, Mohamed

Cand. med Ein Shams Universitet

Har arbejdet i Danmark i en del år.

.

. Badawy Ibrahim

Cand. Pharm Alexandria Universitet 1972.

Cand. med Københavns Universitet 1983.

Arbejder med psykiatri

e-mail dr_badawi66@hotmail.com

 

. Boules Amal

Cand. Med  Ein Shams Universitet 1989

Master degree fra Ein Shams Universitet 1995.

Er under uddannelse til speciallæge i almen medicin.

e-mail amal@boules.dk

 

Charabi  Samih

Cand. med Københavns Universitet 1983

Speciallæge i Øre,næse og halssygdomme 1994

Dr. med Københavns Universitet 1997

Lektor ved Københavns Universitet 2000.

Speciallægepraksis 2002

Klinik Gl. Kongevej 120 1 tv

1850 Frederiksberg C

Tlf. 33317168

e-mail charabi@dadlnet.dk

 

. El Mahy Assem

Cand. med Ein Shams Universitet

Har arbejdet i Danmark i en del år.

Død, Cairo

 

. Fahmy  Youssef

Cand. med Wiens Universitet 1965

Speciallæge i Øjensygdomme 1976

Klinik Støvringvej 19

2720 Vanløse

Tlf. 38744506

e-mail fahmy@dadlnet.dk

 

. Gad Ahmed Riad

Cand. Med.  Ein Shams Universitet 1995

Speciallæge i Radiologi 2008

Afdelingslæge, Herlev Hospital

e-mail drgado@gmail.com

 

. Abu Rida, Heba

Cand. med Ein Shams Universitet 1999

Reservelæge, Steno Diabetes Center

Er under uddannelse til speciallæge i Pædiatri.

 

. Kassem  Moustapha

Cand. med Cairo Universitet 1983

Phd. Århus 1994

Dr. Med. Århus Universitet  1997

Professor, Overlæge i medicinsk endokrinologi  2002

Odense Universitets Hospital

e-mail mkassem@health.sdu.dk

 

. Khalil  Aza

Cand. med Cairo Universitet 1987

Phd Århus Universitet1996

Speciallæge i onkologi og radioterapi til oktober 2009

 

. Khalil  Mohamed

Cand. med. Ein Shams Universitet 1990

1.reservelæge Gynækologi

Speciallæge til august 2010

 

. Khattab, Medhat

Cand. med Mansoura Universitet 1981

Speciallæge i ortopædkirurgi 1998

Klinik Dronningensgade 23

5000 Odense C

Tlf. 25134338

e-mail medhat.khattab@svenborg.dk

 

. Rizk  Magdi

Cand. med Cairo Universitet 1964

Speciallæge i Neuromedicin & Neurokirurgi  1976

Speciallægepraksis i Odense 1982-2005

e-mail rizk@mail.dk

 

. Safwat  Akmal

Cand. med Cairo Universitet 1983
DMSc Cairo Universitet 1995

Speciallæge i Onkologi og radioterapi 2005

Overlæge, Århus Sygehus 2007

Lektor klinisk oncologi  ved Århus Universitet

e-mail akmal@oncology.dk
. Samuel, Armia Nagy

Cand. med fra Ein Shams Universitet 1987

1.reservelæge på en Urologisk afd.

e-mail samuel@private.dk

 

Wahba, Ahmed, Født 15 dec 1922 i Berlin

Cand. med Cairo Universitet 1946

Speciallæge i Public health

Vice director WHO, Regional office, Copenhagen

Død, København 1994.

. En egyptisk læge ønsker ikke at figurere på listen.

Yderligere oplysninger tilføjet af kolleger

. Akmal Safwat, M.B., B. Ch., M.Sc., M.D.
Consultant, Associate Prof. Clinical Oncology
Oncology Department
Aarhus University Hospital
Noerrebrogade 44, Building 5
8000 Aarhus C
Denmark

Tlf. (work)     + (45)  89 49 44 20
Fax. (work)   + (45)  89 49 25 30
Tlf. (home)    + (45)  86 16 29 65
Tlf. (mobile)   + (45)  29 78 12 29

 

. FAHMY, Youssef Attallah ( 71 år ) , født i Cairo 1938, studenter- eksamen 1955 fra Ibrahimia sec. school. Læge embedseksamen 1965 i Wien  ( DR. MED. ). Dansk Jus Practicandi 1968. Speciallæge i oftalmologi 1976.

Har boet i Danmark siden 1965. Hospital ansætelse i 16 år med I. st reservelæge ansætelse på øjen afd. , Rigshospitalet, Kommune hospitalet , Hvidøvre Hospitalet og Blinde Instituttet.

Siden 1981 heltid praktiserende i Vanløse. Ret omfattende videnskablig produktion om øjet bakteriologi i forbidelse med cataract operation. Og om retinale blødninger i forbindelse med subarachnoidale blødninger. (omkring 3o publikationer fortrinsvis i Acta Ophtalmologica Scandinavica (1968-1978 ).