Endnu en historisk begivenhed i Egypten

Endnu en historisk begivenhed i Egypten

Ved

Lektor phd Hossam Nour Eldin, Civilingeniør Hassan Nour Eldin og Civilingeniør Yahia Abaza

Den 30 juni i år overværede verden endnu en historisk begivenhed i Egypten. Millioner af borgere gik på gaden for at demonstrere mod den siddende styre i hvad der bliver kaldt den største demonstration i menneskehedens historie.

I forvejen, har oppositionen haft igangsat en underskriftindsamlingskampagne hvor 22 millioner egyptere via deres cpr-nummer har givet et massivt mistillidsvotum til det på det tidspunkt siddende styre.

Hvorfor denne modstand?

Igennem de vide magtbeføjelser som den nye forfatning tilskrev præsidenten har egypterne i det forgangne år kunnet bevidne hvordan det afsatte korrupte Mubarak styre målrettet blev udskiftet med et nyt totalitært teokratisk Morsi styre.

Egypternes liv er i løbet af det sidste år blevet betydeligt vanskeligere både økonomisk, sikkerhedsmæssigt og politisk. Desuden var det Muslimske broderskab i færd med en gennemgående manipulation og forvandling af statens institutter

til fordel for deres egne interesser.

Dette var ikke målet med revolutionen og stred grundlæggende imod de løfter som præsidenten afgav i sin valgkampagne, samt forfatningens paragrafer.

Kravene for den nye revolution

Den nye forfatning blev skrevet af en komite, som af den egyptiske højesteret blev erklæret ulovlig fordi den var udnævnt af det siddende styre og bestod udelukkende af medlemmer fra det Muslimske broderskab og deres allierede. For at undgå en omstødelse hastede Morsi derfor forfatningen igennem på beregnende vis dagen før denne dom officielt blev annonceret. Befolkningen var chokeret over at den nye forfatning anno 2012 igen tilskrev præsidenten grænseoverskridende magtbeføjelser.

Efter et år, krævede befolkningen – retmæssigt- rettelser til denne forfatning og et nyt valg.

Reaktionen fra Morsi styret

På arrogant vis blev de historisk enorme folkelige protester og krav ignoreret og affærdiget som værende i strid med det muslimske broderskabs ”legitime” lederskab. Der var ingen anerkendelse af de massive folkelige protester.

Men det var ikke det værste. På diverse lokale Tv-kanaler kunne egypterne se det muslimske broderskabs medlemmer blive opfordret af deres ledere til at gøre voldelig modstand mod demonstranterne.

Reaktionen fra befolkningen

Millionerne fortsatte frygtløst deres lovlige massive og fredelige demonstrationer frem til den 3. juli 2013.

Landet var dermed på vej mod udbredt voldelig konflikt (foranstaltet af det muslimske broderskab) mellem medlemmer af det muslimske broderskab og den generelle befolkning.

Reaktionen fra militæret

Først da kom militæret med sin udmelding om en 48 timers frist for præsidenten at imødekomme befolkningens protester. Den korte frist skyldtes udelukkende den højt anspændte situation og havde som formål at sikre den nationale stabilitet.

Afsættelsen af Morsi styret er derfor ikke sket på militærets initiativ, da de agerede udelukkende på vegne af befolkningen

Militæret tog endvidere ikke magten til sig selv, men i overensstemmelse med grundloven overgav den direkte til den civile forfatningsdomstols højesteretsformand.

Hvori består militær kuppet i dette forløb?

Reaktionen fra de udenlandske medier

Betegnelsen af denne folkelige revolution udelukkende som et militær kup opfattes af alle egyptere (på nær det muslimske broderskab) som en eklatant mangel på forståelse for og anerkendelse af folkets vilje i Egypten.

Det fordrejer uretmæssigt opfattelsen af det monumentale der er sket i Egypten i øjnene af almindelige borgere i Europa og USA.

Man må antage at udenrigsministeriet i Danmark har adgang til den information som vi gennem gængse medier har haft. Det er ubestridt at, militærets intervention skete som konsekvens af en massiv folkelig opstand mod det siddende styre og dets trusler om vold gennem det Muslimske broderskab og deres tilhængere.

Ved fremsendelse af dette åbne brev udtrykker vi vores støtte til det nuværende midlertidige styre i Egypten.

Samtidigt tilskynder vi det danske udenrigsministerium og de danske medier at anerkende den folkelige opstand i Egypten, som fuldstændig legitimt og rette op på retorikken i overensstemmelse med sandheden og den egyptiske folkeret.

Den militære afsættelse af broderskabets ”Morsi” styre fra magten og midlertidige suspenderingen af forfatningen skete som konsekvens af en historisk stor folkelig opstand.

Udviklingen bliver i øvrigt nøje fulgt og værnet om af det egyptiske folk, for at sikre opfyldning af deres krav for frihed og demokrati gennem en holdbar og balanceret forfatning og efterfølgende nye demokratiske parlament – og præsident valg.

I løbet af de sidste dage har hele verden været vidne til afsløringen af det blodige og skrubløst ansigt af det muslimske broderskab og deres støtter af de terroristiske islamistiske bande.

Egypten er på vej til ægte demokrati og militæret har i dette forløb optrådt som garant for dette.

Derfor forventer egyptere i Danmark og danskere med egyptisk oprindelse en helhjertet dansk støtte til indføring af demokrati og frihed i Egypten.