Et minuts stilhed…

Af  Samih Charabi, Tim Jensen, Jens Kähler, Mette Winge, Michael Bastrous og Tarek Rifaat

Fredag den 4/2-2011 afholdt selskabet sit tredie møde i Gentofte  Bibliotek. Der var en endog meget pæn tilslutning med omkring 70 deltagere  (hvillket var lidt overraskende, når man tænker på de historiske 
begivenheder, der finder sted i Egypten).

På grund af disse havde der været divergerende holdninger til, hvorvidt  mødet skulle afholdes som planlagt, afholdes med visse ændringer i  aftenens program eller helt aflyses.

Egyptere i Danmark har siden den 25 januar udtrykt deres holdninger ved  demonstrationer foran ambassaden og på Rådhuspladsen, desuden har flere  udtalt sig til medierne. Selskabet har fået flere henvendelser fra  medierne mhp at få bestyrelsen eller medlemmer til at give deres syn på  begivenhederne i Egypten, men det er vigtigt at huske, at selskabet ikke  er et politisk, men kulturelt selskab.

 Bestyrelsen valgte efter interne drøftelse at gennemføre mødet med det  planlagte program, og det klare indtryk var, at de fremmødte både skønnede  på de kunsteriske og videnskabelige/kulturelle indslag samt den mulighed  de havde for før, i pausen og efter mødet at kunne tale om situationen i  Egypten. Vigtigt var det,  at deltagerne både fik mulighed for at  drøfte  begivenhederne og også opleve Egyptens kulturelle side. Mødet blev gennemført med det planlagte program med operaindledning og tre foredrag om medicin og kirurgi i Egypten  og i Danmark.  Mødet blev afsluttet med en opfordring fra Jens Kähler og Tarek Rifaat til  et minuts stilhed i respekt for de omkomne og sårede i demonstrationerne i  Egypten.

 Der er ingen tvivl om, at nedtællingen til et nyt Egypten er påbegyndt den  25. janaur 2011. Det, der var utænkeligt, endda umuligt før den 25.  janaur, er nu en realitet. Den egyptiske ungdom ser ud til at have ændret  landets historie.