Foredrag i Århus

Selskabet har modtaget nedenstående henvendelse, og har videresendt mailen til Drs Akmal Safwat og Azza Khalil i Århus.

  Jeg er skoleleder for et lille oplysningsforbund for Blinde og svagsynede i Århus.

Jeg kunne godt tænke mig at få en til at fortælle lidt om Egyptens historie, lidt om sin egen historie både i Egypten og i DK.
Det er ikke en betingelse, men må meget gerne en der har oplevet nogle af demonstrationerne i Egypten for nylig og kan fortælle os blinde og svagsynede der ikke kan se TV-billeder om hvad han/hun har set.
Og så vil vi gerne høre lidt om hvad vedkommende tror der rører sig i den almindelige Egypter i disse tider og nogle bud på hvad der vil ske.

Hilsen Karsten


Karsten Bruun
Skoleleder for Blindes Oplysningsforbund, Århus
Sønder Allé 10, 1.tv.  – 8000 århus C
bof.aar@gmail.com
Tel: 86 27 72 30

EGYPTENS REVOLUTION I SØNDER ALLÉ I ÅRHUS

Akmal Safwat er dansk-egypter og medstifter af demokratiske muslimer. Akmals kone Azza deltog selv i demonstrationerne på Tahrir-pladsen i Cairo og han har derfor et førstehåndskendskab til de seneste begivenheder i Egypten. I samarbejde med dansk-egyptisk selskab kommer Akmal og fortæller om sit liv, sit folks historie og sine holdninger til de omvæltningerne mandag d. 4. april fra 16 til 19 i cafeen i Sønder Allé 10. Prisen er blot 100 kr. inkl. et let traktement og en øl eller vand samt kaffe/te. Alle er velkomne til dette arrangement, så du må meget gerne tage ledsager eller familie og venner med.

Tilmelding og betaling sker til Sønder Allé, tlf. 86 12 80 62, mandag til torsdag kl. 9 – 13 eller på mail bof-reception@email.dk senest torsdag d. 31. marts kl. 12.

Karsten Bruun – skoleleder