J Kähler Referat fra efterårsmøde

Referat fra Dansk Egyptisk Selskabs efterårsmøde den 28.10.2011. Kl.19-22

Vor store gamle nestor talte for og indledte dermed mødet i fravær af Mette Winge, der havde meldt forfald på grund af sygdom, herefter præsenterede undertegnede Jens J. Kähler vor formand Samih Charabi, der præsenterede aftenens musikalske indslag af Tarek Gaber og hans medspiller.

De spillede 3 stykker på Oud, et 11 strenget lut / guitar lignende instrument, der har været kendt i mellemøsten i mere end 1000 år. Det første stykke kunne næsten have heddet evighedens lyd, eller fornemmelsen af at gå i det uendelige og kun opleve himlen skifte karakter. Stykkerne 2 og 3 havde mere bevægelse, stigende og faldende tempo, som vi også kender det fra vesterlandsk folkesang og musik – det var en glæde endnu engang at opleve at musikken, dette smukke kunstneriske sprog kan betage os alle.

Al verdens kunstnere og intellektuelle kan forløse klodens gåder for os, men hvad er det imod kok-kens præstationer og de deraf fremkaldte kulinariske glæder, alle så veltilpasse og glade ud, da vi efter en herlig variation af dansk og egyptisk mad igen gik videre med aftenens program, tak for en fin planlægning og servering.

Danmarks Mellemøst-ekspert professor Jørgen Bæk Simonsen holdt herefter et foredrag for os, der næsten også blev en kunstnerisk oplevelse, idet Jørgen med sit kropssprog, sine betoninger og pep-talks orienterede os om alle de interessegrupperinger, der nu ønsker at spille en aktiv rolle i udform-ningen af den identitetskodeks, der skal være Egyptens ledetråd i forhåbentlig mange år frem. Det var levende og interessant.

Også det Koptiske sprog og kileskrift blev der tid til, at cand. scient. Ayman Samir gav os en orien-tering om. Det har så dybe rødder i Faraoernes verden, at jeg må have længere tid til at sanse det, for at fange en flig af sjælen i det. Det var et sobert og sagligt  foredrag.

Billedkunstner Katja Kristensen Serber sluttede aftenen i Øregårds salen af med at vise fotografier af islamisk kunst fra Davids samling, kunst der er udvalgt og samlet af en vidende og kræsen samler og derfor igen viser os, at kunst der er skabt på et højt intellektuelt, emotionelt og talentfuldt niveau er universelt inspirerende.

Herefter sluttede nogle af os aftenen af hos Birgitte og Samih, hvor vi igen nød flere af bordets glæder, hinandens samvær og som Le Petit Prince, den lille prins på klodens top af Antonie de Saint-Exupery, kunne vi på toppen af en meget dejlig aften tage hjem til nattens hvile.

Kunstneren Storm P har lavet en tegning af den lille nomade, der har slidt benene korte på sine lan-ge vandringer, men nu står på klodens top og griber stjerneskud med sin hat, for Storm var univer-set uopnåeligt, for os og vore børn er livet forhåbentlig ikke længere en sisyfos kamp for frihed. Godt nytår.

Jens J Kähler

Taksigelse

Foredragsholderne takkes for deres spændende og særdeles interessante foredrag. Tak til Professor Jørgen Bæk-Simonsen, der gav os et dansk syn på Egypten post januar 2011, cand. scient. Ayman Samir, der har udvidet vor sproglige horisont ved at tale om det koptiske sprog og til billedkunstner og kunstformidler Katja Serber, der sluttede aftenen med et foredrag om abstrakte og figurative symboler i klassisk islamisk kunst. Katja viste og talte om egyptiske genstande fra det 9. – 15. århundrede, udvalgt fra forskellige egyptiske, europæiske og amerikanske samlinger.

Samih Charabi