Mødereferat ved Samih Charabi & Tine Bagh

Kære alle

Tak for jeres deltagelse i Dansk-Egyptisk Selskabs efterårsmøde, der blev afholdt i Gentofte Bibliotek, fredag den 7/10-2016. Vi håber, at vi levede op til jeres forventninger, og at programmets indhold var tilfredsstillende.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke foredragsholderne for deres fremragende præsentationer.  Rasmus Boserup leverede en imponerende og omfattende redegørelse med analyse af det politiske udvikling i den arabiske verden med specielt fokus på forholdet i Egypten og satte det i relation til det globale politiske spil. Rasmus` analyse og vurderinger gav anledning til en varm og livlig diskussion fra salen. 

Den unge danske egyptolog Ziff Jonker takkes for hendes spændende foredrag om tekstiler og deres betydning i det gamle Egypten. Man havde indtryk af, at Zifs deskriptive studie vakte interesse blandt deltagerne. Tak Ziff.

Til sidst leverede den engelske egyptolog Jennifer Cromwell et meget spændende og omfattende studie omkring noget så eksotisk som kamelernes oprindelse, geografiske spredning og kamelernes anvendelse i det gamle Egypten med transport af vin og varer mm. mellem diverse koptiske klostre. 

I pausen serveredes et lille traktement med vin og vand, og deltagerne så ud til at nyde det. 

Tak til jer alle og på gensyn.

PBV

Samih Charabi & Tine Bagh