Referat fra Dansk Egyptisk Selskabs vintermøde

Referat fra Dansk Egyptisk Selskabs vintermøde

Ved Birgitte Charabi

Dansk Egyptisk Selskabs vintermøde fandt sted den 28. februar 2014 i Gentofte Biblioteks smukke sal. Mødet var meget velbesøgt med omkring 70 deltagere. Den egyptiske ambassadør Salwa Mofied var blandt deltagerne, hvorfor mødet blev afholdt på engelsk.

Mødet blev indledt med en varm velkomst ved mødeleder ingeniør Cherif El Ayouti. Herefter talte den vidende og velorienterede plastikkirurgiske professor ved Cairo Universitet, Ahmed Nour El Din – ikke om botoxinjektioner eller ansigtsløftninger, men om hans frivillige arbejde som leder af en NGO, der bidrager til udvikling af de meste udsatte/fattige områder i Egypten og forsøger at transformere disse til bæredygtige enheder, en meget imponerende og prisværdig indsats.

De sorte faraoner. Nubien på Glyptoteket. Ved egyptolog ph.d. Tine Bagh. Tine leverede endnu en gang et fremragende og meget beskrivende foredrag om de arkæologiske fund, Glyptoteket har erhvervet fra udgravninger i Nubien, nærmere betegnet fra Meroë og Kawa i Sudan. Vi fik en grundig indførelse i hele processen omkring hvordan man erhvervede sig fund fra de forskellige udgravninger. Der er planlagt en særudstilling på Glyptoteket om de nubiske fund i 2015, og man er allerede nu godt i gang med forberedelserne hertil, bl.a. foregår der et stort restaureringsarbejde, idet en del af de fund, der blev transporteret fra Nubien, blev ødelagt under transporten hertil.

Mødet blev afsluttet med Samih Charabi’s redegørelse for, hvorfor det Muslimske Broderskabs regering blev forkastet af det egyptiske folk. Redegørelsen blev understøttet af forskellige historiske begivenheder knyttet til det Muslimske Broderskab, og de forskellige aktører blev fremstillet skematisk og overskueligt.

Det var et tæt program, men der var heldigvis også tid til, at medlemmerne kunne nyde et lille delikat måltid og et glas vin, øl eller vand. Endnu en fremragende aften i Dansk Egyptisk Selskab.