Regnskab for vintermøde, Feb. 2015

Dansk-Egyptisk Selskab`s regnskab for vintermøde, Feb. 2015

Donationer:

Kr 500 doneret af Cherief  El Ayouti

Billetter (doneret af Mogens Reenberg)

Honorar til sekretærarbejde og billetsalg (Josefine ), dækket af Samih Charabi .

Indtægter:

Billetsalg                                                                                                                     kr 2500

Netbank                                                                                                                     kr 1900

Kr 500 doneret af Cherief  El Ayouti                                                                           kr   500

Indtægter totalt: kr 4900

Udgifter:

Leje af Øregårdssalen                                                                                                 kr 1500

Traktement ( Riz Raz )                                                                                               kr 2000

Engangsservice                                                                                                            kr  203

Vin , øl og vand ( Fawzy Morcous)                                                                             kr  330

Gave til foredragsholdere                                                                                             kr  473

Udgifter totalt: kr 4506

Regnskab netto: kr + 394