Selskabets møde, 27/5-2011

Dansk Egyptisk Selskabs forårsmøde, fredag den 27/5 2011, kl. 19.00.

Gentofte Bibliotek, Øregårdssalen

Ahlmanns Alle 6

2900 Hellerup

Selskabet ser frem til jeres deltagelse i forårsmødet. Aftenen byder på velkomstdrinks, pindemadder, musikalsk introduktion og fire foredrag.

Mødets leder: Professor Peter Balslev-Clausen

I. Velkomst ved dr phil Mette Winge 

II. Musikalsk indslag  (Sponsoreret af Audimed)  

Ved operasanger Cecilia Lindwald og pianist Carol  Conrad                                                                                         

                                                                                                                

    . Pause                                                                                                                                    

III. Midt i den egyptiske revolution, mine dage på Tahrir-Pladsen.                                                  

  Ved Afdelingslæge ph.d. Azza Khalil, Onkologisk afd.,  Århus Kommunehospital.

IV. Det arabiske forår?                                                                                                                                        

  Ved Ulla Prien, cand.phil., studielektor, Københavns Universitet.

  Ulla har oplevet den egyptiske revolution på nært hold, var på Tahrir-Pladsen   og har rejst og boet en del i mellemøsten.                     

. Pause                                                                                                                                                                       

V. Civil rights in Egypt after january 25th. Should we be afraid and why?                                      

Ved Nermin Gaith B. S. C., MPH, EMPH. Nermin is working on a ph.d.   (Doctorate) proposal between WHO collaborating center in Bispebjerg Hospital   and faculty of medicine, Lund university.

 VI. Abstrakte og figurative symboler i Egyptisk-Islamisk kunst.                                                         

  Ved Katja Kristensen Serber. Katja er billedkunstner og kunstformidler, tilknyttet Davids samling.                                                                                                                                     

 Afsluttende bemærkninger ved Samih Charabi

Entre kr 80, betales ved indgangen

Abstrakte og figurative symboler i Egyptisk-Islamisk kunst. Ved Katja Kristensen Serber

Vi vil se på et lille udpluk af symboler i egyptisk islamisk kunst og arkitektur. Vi vil via billeder se hvordan disse abstrakte og figurative symboler bliver brugt æstetisk, primært hos fatimidernes og mamlukkernes kunstgenstande – samt hvordan symbolerne og genstandene er forbundet med det religiøse univers og det kulturelle liv.

 
 

Dansk Egyptisk Selskab afholdt sit forårsmøde fredag den 27.5.2011 i salen på Gentofte Bibliotek.

Mødet var ganske velbesøgt, selv om forårsfredagsaftener nok ikke er de mest velegnede til mødeafholdelse her i landet.

Det første indslag efter velkomsten var fire herlige musikalske bidrag fra forskellige europæiske lande ved Cecilia Lindwald og Leif Greibe, som kom i stedet for den sygemeldte Carol Conrad. Gennem Cecilias vidunderlige sang fik tilhørerne en meget smuk  oplevelse.

Efter en kort pause med en forfriskning tog afdelingslæge Azza Khalil ordet og berettede overordenligt livligt og med stor dramatisk sans om den del af den egyptiske revolution, som hun overværede og deltog i på Tahir-Pladsen. Som tilhører var det som om, man næsten selv var til stede.

Hun efterfulgtes af studielektor Ulla Prien, der også havde oplevet revolutionen og som formåede at sætte bevægelserne i de nordafriskanske lande og i Syrien i perspektiv i forhold til hinaden på en for tilhørerne klar og levende  måde.

Efter endnu en pause med lidt spise- og drikkeligt fulgte Nermin Gaith med et indslag om ‘Civil Rights in Egypt after January 25th.’ Det debatskabende indslag koncentrede sig i høj grad om kvindernes rolle under begivenhederne. 

Hermed var den fra biblioteket tilmålte tid desværre næsten udløbet.

Katja Kristensen Serber, som var sat til som 4.foredragsholder havde derfor kun få minutter til sin rådighed til at fortælle om abstrakte og figurative symboler i Egyptisk -Islamisk Kunst og kunne derfor kun give en meget kort appetitvækker på emnet. Der var et udbredt ønske om at høre foredraget i sin helhed ved en senere lejlighed.”

Mette Winge

 

Mødets første indslag var af Cecilia, der optrådte med operasang af særklasse.

Dr Azza Khalil, holdt et fremragende og engageret foredrag om sine dage på Tahrir pladsen.

Lektor Ulla Prien gav en overordnet analyse om forskelle og ligheder i de arabiske landes revolutioner.

Dr Nermin Ghaith satte begivenhederne i kritiske rammer med sine billeder og videoklip.