Sundhed

Hvad er BMI Hvad med din BMI Body Mass Index ( fra Motionscnetret  Aarhus Universitet)

Den mest udbredte metode til at udregne sin idealvægt, kaldes Body Mass Index – BMI. Det var den belgiske matematiker L. A. J. Quetelt der fastlagde metoden, som har været i anvendelse siden midten af 50’erne. Metoden er nu godkendt af World Health Organisation (WHO). Dog skal man tage BMI-tabellen som værende vejledende, da den ikke tager højde for den enkeltes kropsbygning (knogler, fedtmasse, muskelmasse samt indhold af vand .m.). Men som hovedregel er den meget dækkende for de fleste.

 

Beregn din eget BMI-tal:
 
Indtast din højde i cm:
Indtast din vægt i hele kg:
   
 
   
Dit BMI-tal er:
Du bør mindst veje i kg:
Du bør højst veje i kg:
BMI-tal Sundhedsgrad
under 18 Undervægtig (sundhedsrisiko)
18-25 Korrekt/normal vægt
25-30 Overvægtig
30-40 Fed
over 40 Meget fed (sundhedsrisiko)

OMKRING 10 % AF BEFOLKNINGEN I EGYPTEN ER

DIABETIKERE. 

I 2005 havde 3.8 mio. egyptere fået konstateret diabetes og antallet af diabetiker forventes at stige til 7.8 mio. in 2025. Det formodes at der allerede nu er 3-4 millioner personer der har diabetes, men ikke har fået stillet diagnosen.

Novo Nordisk har lavet et omfattende  program, som hedder ”Changing Diabetes”. Projektet fokusere hovedsagelig på:

– At udbrede general viden om, hvordan man forebygger at få diabetes, de behandlingsformer der findes og hvordan man lever med sygdommen. Det vil ske gennem oplysningskampagner i aviser, radio, TV og  alle oplysningerne vil også kunne findes på en ny WEB-side.

– Træning og efteruddannelse af læger og sygeplejersker i forebyggelse og behandling af diabetes.

– Indretning af en mobil diabetes klinik, som bemandet med specialuddannede læger og sygeplejersker vil besøge 27 provinser i Egypten. I forbindelse med at mobilklinikken besøger en provins, vil der være oplysningskampagner i lokale aviser, radio og fjernsyn. Mobilklinikken kan diagnosticere, behandle og foreskrive diætprogrammer etc. for patienterne.

For at sikre bæredygtigheden af projektet, vil Novo Nordisk koordinere aktiviteterne med det egyptiske sundhedsministerium, WHO, patientorganisationer, hospitaler og universiteter.
 
Danida’s PPP Programmet vil dække 1.89 Mio. kroner  af de samlede omkostninger på ca. 3.5 Mio. kroner til dette omfattende projekt. Novo Nordisk dækker de resterende ca. 1.6 Mio. kroner.

Fra Udenrigsministeriet, Den danske ambasades hjemmeside i Cairo.