The Unpublished Coptic Non-Literary Texts in the Carlsberg and Haunsiensis Collections

Invitation til CIF forelæsning om koptiske tekster på onsdag:

CIF forelæsning

Onsdag d. 12. september, kl. 13.00-14.00

Dr. Jennifer Cromwell

The Unpublished Coptic Non-Literary Texts in the Carlsberg and Haunsiensis Collections

Forelæsningen finder sted på CIF, Snorresgade 17-19, 5. sal, lokale 582 (CIF mødelokalet).