Udnævnelser & Hæderspriser

Fredag den 27/1-2012 var en unik dag for de egyptiske akademikere i Danmark

 Panum Instituttet var stedet, hvor den egyptiske nobelpristager Ahmed Zowail holdt en forelæsning, inviteret af Novo Nordisk. Efter en timers spændende fortællinger om  professorens pre- og post- Nobel aktiviteter kunne repræsentanten for Novo Nordisk meddele, at Dansk Medicinsk Selskab og Novo Nordisk Fonden i 2012 har valgt Professor, overlæge, dr. med. Moustapha Kassem som modtager af Marie og August Krog Prisen for 2012 . Prisen gives som anerkendelse af en enestående forskningsindsats inden for osteoporose (knogleskørhed) og stamceller. På Dansk Egyptisk Selskabs vegne takker vi begge professorer og ønsker dem tillykke med de opnåede anerkendelser.

Samih Charabi dr med  & Mette Winge dr phil

2010: Overlæge ph.d. Akmal Safwat og professor, overlæge dr. med. Anne Tybjærg Hansen er tildelt hædersgave på kr 75000 af William Nielsens fond.Begrundelse for valget er en anerkendelse af Akmal Safwats indsats indenfor bl.a. strålebehandling belyst i en kombination af kliniske og eksperimentelle studier. 

2010: Professor dr med Mustapha Kassem er tildelt Syddansk Universitets forskningsformidlingspris for sin levende og kretive kommunikation inden for sit felt. Han har givet en lang række interviews i radio, tv og aviser om emner som moderne biologi, stamcelleforskning, stamcellers anvendelse i patientbehandling og de afledte etiske problemstillinger. 

2004: Anan Galaly, bestyrelsesformand for Helnan International, udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

1996: Dr med Samih Charabi blev tildelt Nordisk Otolaryngologisk Selskabs Hæderspris for unge forsker. Overrækkelsen fandt sted ved kongressens afslutningsfest i Tammerfors, Finland. 

 

Egyptiske Nobelprismodtagere: I perioden 1978 til 2005 fire egyptere modtog Nobelpris. To i fredssagen, en i litteratur og en i kemi.     

 Eyptens præsident 1970-1981. Delte Nobelpris med Menaham Begin 1978.

  

Naguib Mahfouz 1911-2006. Egyptisk Nobelpristager i litteratur 1988.

  

Ahmed H Zewil, Født 1946. Egyptisk Nobelpritager i kemi 1999.

 

 Momamed ElBarady 2005 

 

 Danske Nobelprismodtagere: I perioden 1903 til 2010, tolv dansker modtog Nobelpris, fem i  fysiologi og medicin, en i fredssagens tjeneste, to i litteretur, en i Fysik, en kemi og en i økonomi.  

Niels Ryberg Finsen. Medicin 1903.

  

Fredrik Bajer fredsprisen 1908 sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson som påskønnelse af deres arbejde i fredssagens tjeneste

 

Henrik Pontoppidan og Karl Gjellerup 1917 i litteratur. 

 

 

August Krogh 1920 i fysiologi og medicin for undersøgelserne af kapillærernes fysiologi. 

 

 

Niels Bohr 1922 i fysik for sine afhandlinger om de såkaldte Bohrs postulater 

 

 

Johannes Fibiger 1926 i fysiologi og medicin for at have påvist, at cancer kan fremkaldes eksperimentelt. 

 

 Henrik Dam 1943 i fysiologi og medicin (sammen med amerikaneren Edward Adelbert Doisy) for opdagelsen af vitamin K. 

  •  

Johannes V. Jensen 1944 i litteratur.  

 Aage Bohr, Nobel prisen i Fysik 1975 sammen med Ben Mottelson 

 

   

Niels K. Jerne 1984 i fysiologi og medicin sammen med vesttyskeren George J. S. Köhler og argentineren Cesar Millstein.   

    

Jens Christian Skou 1997 i kemi (sammen med amerikaneren Paul D. Boyer og briten John E. Walker) for sin opdagelse af den såkaldte natriumpumpe, der styrer ionbalancen i levende celler.    

  Dale T. Mortensen er professor ved Northwestern University og har siden 2006 også været fast tilknyttet Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.